Detail práce

Investment in Real Estate

Autor: Mgr. Mikuláš Molnárfi
Rok: 2004 - zimní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 121
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce přibližuje čtenářům trh s nemovitostmi a to zejména z pohledu investic. Práce se zabývá komerčními nemovitostmi, které představují centrum zájmu ze strany investorů. V České republice mají trhy s nemovitostmi krátkou historii, jsou předmětem dalšího vývoje a tudíž i podléhají větším výkyvům, zejména ve srovnání s vyspělými trhy. Cílem této diplomové práce je zjistit, jestli můžeme považovat nemovitosti jako plnohodnotnou alternativu vůči ostatním investičním instrumentům. Práce představuje hlavní charakteristiky investic do nemovitostí a popisuje jejich vývoj v České republice. Prozkoumané studie a vlastní analýza dokazují, že rizikově vážené výnosy z nemovitostí jsou plně srovnatelné s ostatními aktivy. Navíc ukazují, že korelace s těmito alternativami obecně podporuje výnosy z diverzifikace při zahrnutí nemovitostí do investičních portfolií. Nakonec se práce zabývá budoucími trendy na trhu realit. Trhy s komerčními nemovitostmi v České republice jsou zatím nezralé. Avšak konvergence k vyspělým trhům je znatelná a vstup do EU přinese další snížení vnímaného rizika investic do českých nemovitostí a zvýší tak dále zájem ze strany zahraničních investorů.
Ke stažení: Diplomová práce - Molnárfi

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY