Detail práce

Analysis of gasoline and diesel prices in the Czech Republic

Autor: Bc. Martina Badáňová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá vztah mezi cenami pohonných hmot (benzinu a nafty) v Ceské republice a cenami
surové ropy na mezinárodním trhu v období od roku 2004 do roku 2011. S použitím denních dat
odhadujeme model asymetrické korekce chyby a zjištujeme, že v krátkém období jsou ceny pohonných
hmot prizpusobovány vzhuru k dlouhodobému rovnovážnému stavu rychleji, než jsou prizpusobovány
dolu. Rozdíl v reakcích je avšak shledán jako statisticky nesignifikantní.
Ke stažení: BP Badáňová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY