Detail práce

Level of competition on the gas market in the Czech and in the Slovak Republic

Autor: Bc. Alexandra Blahová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Liberalizácia domácich trhov so zemným plynom je kontinuálny proces, ktorý prináša množstvo pozitívnych stránok, avšak aj výziev do budúcnosti. Súčasným trendom je oddelenie jednotlivých zložiek vertikálne integrovaných spoločností a otvorením domácich trhov zvýšenie efektivity. Cieľom tejto práce je analyzovať súčasnú situáciu na trhu s plynom v Českej a Slovenskej republike a určiť najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce ceny plynu pre konečných zákazníkov. Súčasný vývoj na trhu je popísaný z troch strán. Teoretická základňa sa zameriava na špecifiká trhu so zemným plynom, komerčná perspektíva skúma rozvoj trhu so zemným plynom a popisuje hlavných hráčov v Českej, ako aj v Slovenskej republike. Z firemného pohľadu sa pokúsime analyzovať obchodné stratégie jednotlivých účastníkov na trhu s plynom a porovnať tradičný nákup zemného plynu cez dlhodobé kontrakty s novovznikajúcimi spotovými trhmi.
Výsledky tejto práce naznačujú, že zemný plyn hrá dôležitú úlohu v energetických politikách obidvoch štátov a predpokladá sa, že v najbližšej dobe jeho spotreba ešte porastie. Charakter trhu so zemným plynom sa taktiež postupne mení, čomu jednotliví hráči musia začať prispôsobovať svoje obchodné stratégie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY