Detail práce

Analýza německého trhu s elektrickou energií

Autor: Bc. Vojtěch David
Rok: 2012 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 45
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94862/
Abstrakt: Práce analyzuje situaci na německém trhu s elektrickou energií. Popisuje historický vývoj liberalizace monopolního trhu. Rozkrývá tržní strukturu a ukazuje určující háče. Komentuje související legislativu a její vliv na trh. Aplikace Grangerova kauzálního testu nepotvrdila vztah mezi reálným HDP a spotřebou elektřiny na datech z let 1970 – 2009. Práce dále popisuje vztah Němců k životnímu rostředí a nastíní možnosti dalšího vývoje.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY