Detail práce

Ekonomické aspekty dárcovství krve

Autor: Bc. Luboš Hanus
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Tomáš Janotík MSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dostatečná krevní zásoba je stálým problémem zdravotnických systémů celého světa. Jejich rozdílnost se projevuje i odlišným způsobem odměňování a motivace dárců. Různé metody odměňování a motivace dárců s sebou přinášely v minulém století různě vysoké pravděpodobnosti přenosu infekčního onemocnění. Cílem této práce je poskytnout dostatečný popis motivací dárců nejen v České republice. První část práce si klade za cíl porovnat rizikovost dárců kompenzovaných finančně a dárců bezpříspěvkových. Druhá část práce je věnována popisu charakteristik vzorku dárců na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V této části je dále využit probitový model pro analýzu citlivosti dárců na dvě státem poskytované výhody pro dárce, jimiž jsou placené pracovní volno v den odběru a možnost odpočtu od základu daně v hodnotě 2000 Kč za každý odběr.
Ke stažení: BP Hanus

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY