Detail práce

Komparativní charakteristika českého státu blahobytu

Autor: Bc. Jan Keprta
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá celkovou charakteristikou českého sociálního státu. Nejprve
popíše vznik a vývoj sociálního státu obecně a rozdělí jednotlivé variety sociálního
státu podle Esping-Andersenovy typologie. Následně se zabývá českým sociálním
státem. Charakterizuje jeho vývoj od dob Rakouska-Uherska až do roku 2010.
Poukáže na specifickou povahu českého sociálního státu, který se skládá ze všech
modelových typů sociálního státu.
V empirické části práce je za pomoci regresního modelu zkoumáno zneužívání
sociálních dávek. Toto zkoumání se omezuje na nemocenskou. Model ukazuje vztah
mezi výší nemocenské, mzdou a nemocností a ilustruje tak pravděpodobné
zneužívání nemocenské. Závěrem je diskutován hlavní důvod zneužívání sociálních
transferů – nízká identifikace občanů se státem, která vyplývá z historie.
Ke stažení: BP Keprta

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY