Detail práce

Effects of foreing investment on international trade

Autor: Bc. Klára Koubková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je diskutovat vliv prímých zahranicních investic v oblasti mezinárodního
obchodu. Prímé zahranicní investice jsou považovány za významný zdroj kvalifikované pracovní síly,
technologických inovací a odborných znalostí. Tudíž se ocekává jejich pozitivní dopad na ekonomický
rust a exportní výkonnost hostitelské zeme. Nicméne, teoretická a empirická evidence neposkytuji zcela
jasné stanovisko zabývající se vztahem prímých zahranicních investic a mezinárodního obchodu. V
empirické cásti této práce aplikujeme Gravitacní model na ceská a nemecká data, abychom vyšetrili
bilaterální toky prímých zahranicních investic, exportu a importu a identifikovali možný vztah mezi
prímými investicemi a obchodními toky. Dospely jsme k záveru že mezi velicinami není žádný
statisticky významný vztah.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY