Detail práce

Economics of meaning - comparison of efficiency based on meaning

Autor: Bc. Michal Kráčmer
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá relativně novým tématem pro ekonomy. Spojení ekonomického aparátu a lidské potřeby po smyslu, je vskutku novátorské. Nicméně práce se nezabývá kalkulacemi s potřebou po smyslu v ekonomickém smyslu. Hlavním tématem práce je ukázat, že lidská potřeba po smyslu je hlavním motorem tvorby preferencí a lidského jednání. Prostředkem analýzy je syntetický přístup vícero vědních oborů. V práci jsou tak spojeny poznatky z oborů biologie, sociologie, psychologie, ekologie a ekonomie a jejich příbuzných oborů.
Na těchto základech je vystavěna nová syntetická teorie tvorby preferencí spotřebitele. Model má velký předpovědní a popisný potenciál.
Z výsledků analýzy vyplývá, že lidská potřeba po smyslu by mohla být opravdu tou klíčovou proměnnou mající vliv na lidské rozhodování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY