Detail práce

Analýza ekonomických metod aplikovaných v hodnocení dopadů regulace

Autor: Bc. Barbora Malinská
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V práci je analyzována problematika ekonomických metod hodnocení dopadů regulace (RIA). Je představen smysl systému RIA, předpoklady jeho efektivního fungování a místo RIA v rámci legislativního procesu Evropské unie a České republiky. Diskutovány jsou ekonomické metody, které jsou v rámci RIA častěji užívány. Empiricky je pak hodnocen vývoj kvality metod RIA v České republice v letech 2008 - 2011, zkoumány jsou determinanty kvality aplikace metod v hodnocení dopadů regulace. Je přijat závěr, že metody jsou v České republice kvalitněji aplikovány v případě hodnocení dopadů vysoce nákladových regulačních politik a v případě externího zpracování RIA.
Ke stažení: BP Malinská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY