Detail práce

Daně z hříšné spotřeby v České republice

Autor: Bc. Jan Mouček
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se věnuje daním uvaleným na takzvané hříšné statky. To jsou statky,
jejichž spotřeba je považována za nesprávnou, statky, které mají své neblahé následky
buď na spotřebitele, nebo na ostatní. Tyto daně se nazývají daně spotřební, někdy
označované jako akcíz. Konkrétně se v této práci soustředíme na incidenci spotřebních
daní, tedy efekt, jaký mají tyto daně na cenu zdaněných produktů. V ekonomické
literatuře, věnující se spotřebním daním se obvykle předpokládá zvyšování ceny ve
stejné výši jako zvýšení spotřební daně. Pokud byl tento předpoklad narušen, mohlo by
to mít zásadní dopad na tuto literaturu. Pokusili jsme se o empirickou analýzu efektu
daní za pomocí dat získaných Českým statistickým úřadem a vlastních dat. Konkrétně
jsme se soustředili na cigarety, pivo, lihoviny a pohonné hmoty. Pomocí OLS odhadů
jsme došli k zajímavým závěrům, co se týče dopadu spotřebních daní na cenu produktů.
Naše výsledky ukazují na takřka nulový vliv daně na ceny cigaret a lihovin a zároveň
potvrzení předpokladu o plném projevu daní na ceny piva. Dále jsme modelovali i efekt
daně z přidané hodnoty a zpětný efekt daní se zpožděním jednoho roku. Všechny naše
výsledky jsou však jednoznačně zpochybnitelné velmi nízkým počtem pozorování a tak
průkaznost námi pozorovaných efektů je velmi malá.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY