Detail práce

Effects of Culture on Production: Influence of Cultural Differences on Economic Performance of Human Capital

Autor: Bc. Jitka Šenkýřová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Baklářská práce se zabývá konceptem produkční fukce a lidský kapitál jako jeden z
hlavních vstupů produkce je blíže analyzován. Hlavním cílem této práce je odhalit,
zda existuje nějaký efekt kultury (kulturou se rozumí společné charakteristiky dané
společnosti/státu) na produkci. Regresní analýzou je testována nulová hypotéza,
která říká, že není žádný efekt kulturních rozdílů na produkci.
Ke stažení: BP Šenkýřová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY