Detail práce

Virtual Gold Farming

Autor: Bc. Filip Šmolík
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Na konci 20. století vznikla nová větev počítačových her - MMORPGs (Massive Multi Player
Online Role Playing Games). Tato práce se zabývá novým fenoménem, který je s nimi spojen -
RMT(Real Money Trade), což je prodej virtuálních (tedy vnitroherních) měn za měny reálné
(zejména dolar a euro). Strana poptávky v tomto odvětví je tvořena hráči zmíněných her, strana
nabídky se skládá z tzv. gold farmerů. Práce samotná se zabývá klíčovou proměnnou, která
ovlivňuje RMT – směnným kurzem mezi reálnou a virtuální měnou. S pomocí teoretického modelu
je demonstrováno, že tento směnný kurz ovlivňuje hráčova rozhodnutí související s RMT. Dále je
ukázáno, které proměnné ovlivňují směnný kurz. V následující kapitole je popsán jeden z možných
zdrojů změn tohoto kurzu – provozovatel hry. Právě jeho politika aktualizování hry je analyzována
v poslední kapitole – teoreticky i empiricky - na několika vybraných příkladech. U těchto případů
bylo zjištěno, že aktualizace ovlivňují směnný kurzu v souladu s teorií.
Ke stažení: BP Šmolík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY