Detail práce

Oligopoly Markets in Virtual Economy

Autor: Bc. Tuan Tran Quang
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 48
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce bude zamerena na Virtuální trh sveta WoW, zejména se zamerím na chování Monopolistu a
Oligopolistu na tomto trhu a pokusím se overit jejich cenovou politiku se známými mikroekonomickými
modely. Tato práce ukáže, že chování monopolních a oligopolních trhu na tomto trhu znacne odpovídá
standardní mikroekonomické teorii a navíc se v mnohých prípadech tyto trhy chovají líp než vetšina
reálných trhu. Díky ekonometrické analýze je dalším prínosem této práce i empirické overení správnosti
ekonomické teorie her a prípadne podporení teorie regulace.
Ke stažení: BP Tuan Tran Quang

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY