Detail práce

Three Comparative Essays on Gender Earnings Inequality in the Czech Republic

Autor: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (31.10.2012)
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 118
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje příjmovou nerovnost ze tří různých pohledů. Pro českou republiku jsou použita data ze dvou šetření, Mikrocenzus a Životní podmínky, zahrnující období 1988–2008, pro mezinárodní srovnání pak evropský soubor EU-SILC 2008 a 2009. První esej „Příjmová nerovnost jednotlivců“ analyzuje pomocí metody relativního rozdělení distribuci příjmů jednotlivců v České republice od počátku transformačního období. Fenomén „vyprazdňující se střední třídy“ se projevil pouze na počátku zkoumaného období, později tento jev ustal. Polarizace příjmů se v letech 1988 až 1996 prokázala u obou pohlaví i u všech vzdělanostních podskupin. Mezinárodní srovnání ukázalo, že ve většině sledovaných zemí jsou příjmy mužů a vysokoškolsky vzdělaných více homogenní než příjmy žen a lidí s nižším stupněm vzdělání.
Druhá esej „Genderové mzdové rozdíly“ kvantifikuje pomocí Heckmanova regresního modelu a Oaxaca-Blinderovy dekompozice strukturu mzdových rozdílů mezi pohlavími ve čtyřech zemích středovýchodní Evropy (CEE). Pozorovaný genderový mzdový rozdíl je v České republice a na Slovensku výrazně vyšší než v Maďarsku a v Polsku. V České a Slovenské republice je část pozorovaného genderového mzdového rozdílu, která je způsobena odlišnými charakteristikami mužů a žen, relativně malá, ač kladná, přičemž výraznou roli zde hrají pracovní charakteristiky. V Maďarsku a Polsku mají naopak pracující ženy v průměru dokonce lepší charakteristiky než pracující muži, a to především individuální charakteristiky.
Třetí esej „Nerovnosti příjmů v párech“ zkoumá distribuci příjmů v rámci párů ve čtyřech zemích CEE a dvou zemích západní Evropy. Ženy v průměru přispívají do rozpočtu páru méně než muži. Česká republika se se svou relativně vysokou nerovností příjmů v párech v různých aspektech řadí spíše ke zkoumaným západoevropským zemím než ke třem ostatním analyzovaným zemím CEE. Ve všech zemích CEE s výjimkou České republiky platí, že pokud má žena ve dvoupříjmovém páru vyšší stupeň vzdělání než muž, příjmy mužů a žen jsou (téměř) vyrovnané. Ačkoli se každá esej zaměřuje na genderové příjmové nerovnosti z jiného pohledu, všechny tři poukazují shodně na skutečnost, že postavení českých žen je ze všech analyzovaných zemí nejméně příznivé.
Ke stažení: Thesis_D_Mysikova
Říjen 2023
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY