Detail práce

Proměny japonského personálního managementu v čase a prostoru

Autor: Bc. Mirka Zvědělíková
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120595/
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem japonského personálního managementu především od 90. let 20. století, tedy od doby krize japonské ekonomiky, do současnosti. Odlišný styl personálního řízení je považován za jeden ze základů mezinárodního úspěchu tamějších podniků v druhé polovině 20. století. Po čtyřiceti letech růstu musela nutně nastat adaptace na podmínky zpomalené ekonomiky, což je stádium obdobné tomu, čím prochází posledních několik let západní firmy.
Práce se věnuje především vzniku a podstatě metod personálního managementu pokládaných za ryze japonské, jejich změnám v nepříznivé ekonomické situaci a možnostem aplikace v západním prostředí. Poté na základě minulého vývoje a celosvětových trendů nastíní možný budoucí vývoj.
Cílem práce je objasnit, do jaké míry jsou principy japonského personálního managementu jedinečné a vázané na japonské prostředí, jakým vývojem prošly v krizových dobách a jakým stylem jsou tyto poznatky využitelné v západním prostředí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY