Detail práce

Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o.

Autor: Bc. Adam Dobiáš
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125041/
Abstrakt: Predátorské ceny v dopravním sektoru: Případ STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstrakt Práce se zabývá predátorskými cenami v dopravním sektoru, tedy situací, kdy dopravce nastavením cen na nepřiměřeně nízkou úroveň vytlačí konkurenci z trhu a následně si zvýšením cen více než vynahradí náklady spojené s predací. Práce si klade za cíl poskytnout zevrubný pohled na zmíněnou problematiku v daném odvětví a vysvětlit postupy při řešení případů predátorství podle nejnovějších postupů Evropské komise, národních soutěžních úřadů a soudů. Probrán je postup při vymezování relevantního trhu, určení dominance a posu- zování nákladů predátora. Kromě teoretického vymezení predátorského chování a jeho vlivu na hospodářskou soutěž, je v textu pojednána i jeho detekce ze strany úřadů. Zvláštní pozornost je věnována specifikům dopravního sektoru. Těžiště práce spočívá v analýze případu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. z roku 2008, kdy byla zmíněná společnost obžalována za aplikaci predá- torských cen na autobusové lince Praha - Brno.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY