Detail práce

The Principles of Optimal Income Taxation Revisited

Autor: Bc. Richard Janoušek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93021/
Abstrakt: Tématem této práce je optimální zdanění osob s nejvyššími příjmy. Toto téma již bylo předmětem mnoha dalších akademických prací posledních čtyřiceti let. Doporučení nedanit přijmy těchto osob přitáhlo k tématu pozornost a debata v posledních letech i nadále živě pokračuje. Tento fakt dal také podnět k shrnutí dané problamatiky a k diskuzi nejvíce relevantních příspěvků k aspektům zdanění příjmů. Obsahem této práce je nastínění základního informativního pozadí a vysvětlení dvou základních modelů, lineárního a nelinárního. Poté jsou shrnuty dosud nejdůležitější příspěvky, které jsou předmětem diskuze. Na závěr jsou popsány zajímavější a náročnější aspekty. Tato práce poskytuje solidní porozumění tématu a dává podnět pro budoucí práce za účelem nalezení shody....

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY