Detail práce

Sales Design in Online Auctions: Evidence from iPad 2 Sales on eBay

Autor: Bc. Bruno Baránek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124870/
Abstrakt: Tato práce studuje prodeje tabletů iPad 2 na eBay. Zkoumáme výběr designu prodeje a jeho efekt na pravděpodobnost prodeje a finální cenu. Nenašli jsme rozdíl v cenách při prodeji v aukci a pomocí prodejů s fixními cenami. Obchody s fixními cenami měly menší pravděpodobnost úspěšného prodeje. Možnost BIN neovlivňuje výsledek aukce. Také jsme zjistili, že větší minimální nabídka zvyšuje konečnou cenu a snižuje pravděpodobnost prodeje.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY