Detail práce

Analýza procesu změny přechodu společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

Autor: Bc. Vendula Bečvaříková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Petr Balcar MSBE
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124964/
Abstrakt: Tato práce se zabývá především tvorbou nové strategie pro konkrétní českou firmu působící na softwarovém trhu s cílem posílení jejího postavení na tomto trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Navíc je zde analyzován efekt přeměny právní formy na naplňování navržené strategie. Po krátkém úvodu do (převážně) právní stránky věci ohledně forem podnikání, zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, je provedena interní a externí analýza zkoumané společnosti, zaměřená obzvláště na SWOT analýzu společnosti a na případný vliv přeměny na její jednotlivé složky. Následuje návrh samotné nové strategie vytvořené dle standartního strategického rámce, přičemž její rozpracování do dílčích ukazatelů výkonnosti a její implementace je provedena pomocí metody Balanced Scorecard. Dle výše uvedené konfrontace faktorů SWOT analýzy s přeměnou právní formy a dle závěrečné analýzy vlivu přeměny na realizaci jednotlivých strategických cílů je transformace hodnocena jako prospěšný krok v chodu společnosti, a proto jsou v závěru práce zkoumané firmě doporučeny kroky pro přípravu na snazší implementaci strategie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY