Detail práce

Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe

Autor: Bc. Pavla Bláhová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124376/
Abstrakt: Abstrakt Biopaliva jsou středem pozornosti po mnoho let. Věří se, že by mohla být řešením problému vzrůstající poptávky po fosilních palivech. Tato práce spo- juje biopaliva a genové inženýrství. Spotřeba i výroba biopaliv je podporována po celém světě, avšak genové inženýrství čelí nepříjemným legislativním překá- žkám. Tato práce zkoumá vliv pěstování GM kukuřice na celkové výnosy kukuřice na siláž, která může být použita pro výrobu etanolu na bázi celulózy. Výsledky naší práce říkají, že pokud by se 85 % osevní plochy kukuřice přenechalo GM kukuřici, zvýšily by se výnosy kukuřice na siláž na 150 %. Nedostatkem práce je vysoká míra nejistoty v odhadech. Na základě statisticky významného pozitivního efektu GM kukuřice na výnosy tato práce doporučuje uvolnění evropské legislativy týkající se GM plodin. Výsledky této práce mohou být ukazatelem pro další zaměření průmyslu biopaliv a vývoje v genovém inženýrství.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY