Detail práce

Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward

Autor: Bc. Lucie Blechová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123860/
Abstrakt: Zaměřením této bakalářské práce jsou budoucí výdaje na dlouhodobou péči v České republice. Práce obsahuje úvod do problematiky dlouhodobé péče a demografického stárnutí, na který navazuje matematický model odhadující budoucí výdaje na dlouhodobou péči do roku 2060. Vliv demografického stárnutí na tyto výdaje je velice výrazný. Predikce je založena na externí populační projekci a pro vyčíslení nákladů na dlouhodobou péči používá data zachycující 65% české populace, což predikci činí jedinečnou. Tato práce obsahuje výsledky projekce a také jejich srovnání s již existujícím modelem, který používá stejnou populační projekci.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY