Detail práce

Flexicurity – možný způsob řešení nezaměstnanosti?

Autor: Bc. Kristýna Borská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124973/
Abstrakt: Bakalářská práce "Flexicurity – možný způsob řešení nezaměstnanosti?" se zaměřuje na přetrvávající problémy s nezaměstnaností. Shrnutí vývoje na poli nezaměstnanosti, zaměstnanosti a výdajů na politiky zaměstnanosti v evropských státech je následováno vysvětlením konceptu flexicurity společně s uvedením vývoje v Dánsku v 2. polovině 20. století. Práce se snaží zjistit závislost nezaměstnanosti na výdajích na politiky zaměstnanosti a na růstu HDP v dánském prostředí. Dále se zaměřuje na Českou republiku a na její snahu implementovat princip flexicurity, v závěru pak podává doporučení pro Českou republiku pro lepší využití aktivních politik zaměstnanosti, potažmo modelu flexicurity.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY