Detail práce

Firms and Tax Havens: Evidence from the Czech Republic

Autor: Bc. Markéta Burianová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123394/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daňových rájů z pohledu České republiky. Práce začíná nastíněním teoretického základu problematiky daňových rájů, kde jsou popisovány definice, charakteristicky a hlavní způsoby využití daňových rájů českými firmami. Následuje analýza českých firem vlastněných z daňových rájů za účelem zjistit, jaký typ firem nejčastěji odchází z České republiky do daňových rájů. Data ukazují největší zájem ze strany společností s ručením omezeným a firem podnikajících v oblasti nemovitostí. V další části práce je prezentován odhad daňové ztráty, která vzniká v důsledku využívání daňových rájů českými subjekty. Jedná se o vůbec první odhad svého druhu pro Českou republiku. Výsledky ukazují, že roční daňová ztráta České republiky dosahuje 21 miliard korun, což představuje přibližně 10% ročního výnosu daně z příjmu fyzických a právnických osob. Práce je zakončena přehledem opatření, která jsou přijímána po celém světě i v České republice, za účelem boje proti rostoucímu fenoménu daňových rájů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY