Detail práce

Vyplatí se v ČR investovat do vlastního lidského kapitálu?

Autor: Bc. Lenka Čepeláková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124878/
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou lidského kapitálu a jeho využitím ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. S ohledem na ekonomické principy a vztahy Garyho Beckera se snaží prokázat finanční i nefinanční vý- hodnost vysokoškolského vzdělání ve srovnání se vzděláním základním a stře- doškolským. Rozebírá vzdělávací systém v České republice, teorii investování do lidského kapitálu, náklady a výnosy vysokoškolského studia a snaží se určit míru návratnosti do vzdělání. Čtenáři by měla práce pomoci získat základní orientaci v dané problematice, včetně ekonomického zdůvodnění potřeby co nejvyššího vzdělání jako prostředku k uplatnění se na pracovním trhu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY