Detail práce

Sustainability of Japanese Government Debt

Autor: Bc. Dávid Demeš
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/110782/
Abstrakt: Japonsko je v súčasnosti najzadĺženejšou krajinou na svete. Je pozoruhodné, že napriek jeho dlhu, ktorý prevyšuje dvojnásobok jeho HDP, súčasné výnosy japonských dlhopisov sú druhé najnižšie na svete. V našej práci skúmame udržatelnosť terajšieho dlhu a riziká s ním spojené. Začali sme preverovaním špecifických vlastností trhu japonských dlhopisov, ktoré umožňujú vláde financovať svoje výdavky za neobvykle nízke náklady. Ďalej preverujeme potenciálny dopad nepriaznivých zmien súčasných podmienok na rizikovú prirážku. Všimli sme si, že doteraz zaužívané modely sa viac zaoberali dlhodobými rizikami a menej sa venovali krátkodobejším. Modifikovaním modelu niektorých autorov sme vypracovali nový model, ktorý je schopný odhadnúť dopad krátkodobých rizík na prefinancovanie dlhu. Obidva modely porovnávame použitím analýzy sensitivity na rôzne makroekonomické scenáre. Naše výsledky demonštrujú, že súčasná veľkosť dlhu robí ekonomiku mimoriadne zraniteľnou už aj na krátkodobé riziká prefinacovania. V prípade, že Japonsko nebude schopné udržať svoj dlh na domácich trhoch, neochota zahraničných investorov prefinancovať dlh Japonska, udržiavaného za súčasných podmienok nízkych výnosov, ho prinúti vyhlásiť bankrot.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY