Detail práce

Effectiveness of Banking Regulation and Supervision in the Light of the Global Financial Crisis

Autor: Bc. Martin Dítě
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124948/
Abstrakt: Tato studie zkoumá dopad bankovní regulace a dohledu na ekonomiku během krize a porovnává empirické výsledky se současnými světovými regulačními trendy. Pro analýzu využíváme soubor 49.183 firem z 85 zemí pro odhad vlivu na dostupnost úvěrů a 642 banky ze 48 zemí abychom zhodnotili vliv na zisky bank. Náš model odhalil, že banky ze zemí s vyšší mírou nezávislosti regulačního orgánu dosahovaly během krize vyšších zisků. Naopak posilování pravomocí těchto regulačních orgánů a zákony nařizující zveřejňování informací, které podněcují tržní dohled, mají na zisky negativní vliv. Vyšší intenzita tržního dohledu nicméně také zlepšuje dostupnost půjček během krize. Přestože současné světové regulační trendy zohledňují mnohé z problémů, které výzkum odhalil, nenašli jsme žádné důkazy naznačující, že by jádro těchto tendencí - kapitálové požadavky - zvyšovaly zisky bank nebo dostupnost půjček během krize.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY