Detail práce

Treasure Islands. The Economic Analysis of Tax Havens

Autor: Bc. Ondřej Filip
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124562/
Abstrakt: Tato práce představuje širší pojetí daňových rájů. Za účelem rozšíření tradičního paradigmatu zkoumá vliv existence daňových rájů na ekonomickou aktivitu v ostatních zemích. V první části práce se věnujeme otázkám v souvislosti s neexistencí vhodné definice daňového ráje a jako výsledek přinášíme vlastní seznam rájů. Následně zpracováváme popisnou analýzu námi identifikovaných daňových rájů se zvláštním důrazem na některá rozšířená tvrzení. Druhá část práce je věnována empirické analýze. Nejdříve ilustrujeme roli daňových rájů jako finančních zprostředkovatelů. Poté zkoumáme závislost objemů kapitálových toků mezi daňovými ráji a ostatními zeměmi na velikostech zúčastněných ekonomik a na jejich vzájemné vzdálenosti. Nalezli jsme intenzivnější kapitálové toky mezi daňovými ráji a velkými zeměmi v jejich blízkosti. Práce je zakončena diskuzí výsledků.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY