Detail práce

Relationships between Corporate Governance and Firm Performance: Effects on Czech Export Oriented and Financial Industries

Autor: Bc. Ladislav Habiňák
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123554/
Abstrakt: Téza popisuje účinky corporate governance na firemní výkonnost a příjem manažerů firem ze sektorů důležitých pro české HDP: finančního sektoru a pro-exportně založených výrobních odvětví. Přidaná hodnota práce vychází zejména z faktu, že popisuje právě české firmy a zejména dva zmiňované sektory, přičemž k jejich studiu využívá ekonometrické metody a zároveň je porovnává na tabulkách a grafech. Práce obsahuje dvě hlavné témy. První zkoumá efekty velikostí firem a představenstev na firemní výkonnost měřenou návratností na kapitál. Druhá studuje efekty výkonnosti, velikostí firem, představenstev a dozorčích rad na příjem manažerů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY