Detail práce

Sociální a ekonomické dopady ukrajinské imigrace v České republice

Autor: Bc. Kateřina Hluštíková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124572/
Abstrakt: Ukrajina je v současné době jedním z největších exportérů zahraniční pracovní síly, která má nejvýznamnější zastoupení i v České republice. Tato práce na základě dostupné literatury shrnuje význam a obecné dopady migrace, zvláště pak remitencí, a přináší přehled o vývoji a příčinách ukrajinské migrace. Empirická část práce se zabývá vývojem remitencí v čase a vychází z teorie klesajících remitencí. Hlavním cílem této práce je ověřit, zda má doba pobytu v zahraničí skutečně vliv na výší remitencí, a zda se liší remitenční chování trvalých a dočasných migrantů. K tomuto účelu jsou použita data z projektu vedeného MIRPAL (Migration and Remittance Peer Assisted learnings), který mapuje situaci ukrajinských migrantů v sedmi zemích EU. Bylo zjištěno, že s rostoucí délkou pobytu v cizí zemí klesá sklon k zasílání remitencí, na jejich výši ale neměl čas žádný vliv. Překvapivě však nebyl prokázán účinek plánovaného návratu na Ukrajinu ani na výši remitencí, ani na sklon k zasílání. Rozhodující vliv mají především rodinné vazby a příjem migranta, což potvrzuje čistě altruistické motivy ukrajinských migrantů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY