Detail práce

Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice

Autor: Bc. Rostislav Hrdý
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124872/
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá nabídku práce na příkladě malých a středních podniků v České republice. Staví proti sobě dvě základní hypotézy – hypotézu denního cílení a hypotézu intertemporální substituce. Hypotéza denního cílení vychází ze stanovení příjmu, kterého se pracovníci snaží dosáhnout. Naopak hypotéza intertemporální substituce předpokládá, že se pracovní doba odvíjí od mzdové sazby. Pomocí dotazníkového šetření jsem získal měsíční údaje o odpracované době a vydělané mzdě od českých podnikatelů. Na základě získaných dat jsem testoval obě hypotézy. Mzdové elasticity vykazují kladné hodnoty, což vede k zamítnutí hypotézy denního cílení. Nabízím několik možných vysvětlení získaných závěrů. Jedním z nich je i zaměření podnikatelů na akumulaci kapitálu a bohatství jako hlavní motivaci podnikání. S tím souvisí nedávná ekonomická transformace v České republice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY