Detail práce

Jednoduché účetnictví jako relikt v českém právním systému: Případ občanských sdružení.

Autor: Bc. Jan Chmelíček
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124414/
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou účetnictví drobných občanských sdružení, kterým český Zákon o účetnictví umožňuje vést účetnictví podle v současnosti zrušených ustanovení. Konkrétně se jedná o možnost vést evidenci hospodaření v soustavě jednoduchého účetnictví. Práce v první části osvětluje, proč neexistuje žádná nadnárodní regulace účetnictví drobných neziskovek a poukazuje na různé přístupy k problému účetnictví drobných účetních jednotek. Tím práce vysvětluje, proč v této oblasti není České republika nijak vázána. Dále práce diskutuje různé varianty evidence hospodaření drobných entit v českém právním systému (daňovou evidenci, jednoduché účetnictví a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu) a hledá jejich přínosy a nedostatky. Taktéž vysvětluje, proč a jak nestandardní stav v Zákoně o účetnictví vznikl a jaká byla jeho geneze. Jako hlavní výsledek práce ukazuje, s využitím poznatků z vlastního empirického šetření, že ačkoli nastolené řešení není systémové, dobře plní svůj účel a prakticky není důvod nastálý stav měnit. V závěru však poukazuje na nejistou budoucnost jednoduchého účetnictví v návaznosti na nový občanských zákonik a zánik občanského sdružení jako právní formy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY