Detail práce

Drivers of private equity fundraising and investment: Comparison of Central and Eastern Europe and Western Europe

Autor: Bc. Albert Jelínek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124895/
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na fundriaisng a investice v private equity a jejím cílem je přispět k porozumění faktorům které toto ovlivňují. Tato práce je unikátní tím, že se snaží nalézt společné determinanty fundraisingu a investic a porovnává je mezi Střední a Východní Evropou a Západní Evropou. V rámci této práce zkoumáme makroekonomické determinanty stejně tak jako determi- nanty přímo spojené s cyklem private equity. Náš výzkum je založen na dvou datasetech obsahující data z let 2002 až 2011 a každý z těchto datasetů obsahuje data tří zemí s největším private equity trhem. Zvolili jsme Spojené Království, Německo a Švédsko jako zástupce zemí Západní Evropy a Českou Republiku, Maďarsko a Polsko jako zástupce Střední a Východní Evropy. Pro náš výzkum používáme metodu panelových dat. Na zálkadě získaných výsledků můžeme říci, že hlavními společnými determinanty fundraisingu a investic v private eq- uity v obou regionech jsou determinanty přímo spojené s private equity cyklem a tržní kapitalizace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY