Detail práce

Iracionalita vo vnímaní peňazí

Autor: Bc. Zuzana Juhásová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124768/
Abstrakt: Iracionalita je fenomén, ktorý je prítomný vo všetkých stránkach života. Ľudia nekonajú z pohľadu ekonomickej teórie v mnohých situáciách racionálne a často krát si to ani neuvedomujú. Táto práca sa venuje problému iracionality pri vnímaní peňazí a približuje odchýlky od racionálneho rozhodovania sa. Najprv oboznamuje s tým, čím sa zaoberá behaviorálna ekonómia a aké má miesto medzi ostatnými vedami. Prináša prehľad histórie jej vzniku a osobností, ktoré najväčšmi ovplyvnili jej vývoj. Stručne sumarizuje najčastejšie používané metódy výskumu. Ďalej je priblížený koncept racionality, jednak z hľadiska klasickej ekonomickej teórie a tiež ako ho poníma behaviorálna ekonómia. Jadrom práce je experiment, ktorý je prejavom iracionality vo vnímaní peňazí, sú opísané štúdie, ktoré ho skúmali a nakoniec je popísaný prevedený vlastný prieskum, ktorý overuje prítomnosť neracionálneho správania sa.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY