Detail práce

Does the probability to herd decrease when decisions are of higher importance? Experimental Approach

Autor: Bc. Alžběta Kočová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Lubomír Cingl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 35
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124722/
Abstrakt: Ve své práci studuji efekt důležitosti rozhodnutí na sklon ke stádovému chování a co je v takové situaci omezeně racionální (bounded rational) a optimální strategie maximalizující užitek. Existující literatura o stádovém chování a důležitosti rozhodnutí je každá zvlášť shrnuta v jedné z částí. Jediný dosud provedený výzkum propojující důležitost rozhodnutí a stádové chování byl proveden v psychologii. Z toho důvodu je zahrnuto srovnání metodologie experimentální ekonomie a psychologických výzkumů společně s kritikou některých přístupů. Hlavní částí této práce je návrh experimentu, který se zaměřuje na rozlišení sklonu ke stádovému chování s ohledem na důležitost rozhodnutí. Lidé se rozhodují v kaskádě mezi dvěma možnostmi podle signálů, které dostanou, při osmi různých úrovních odměn, které je motivují ke správnému rozhodnutí, čím vyšší odměna, tím vyšší motivace. Každý dostane dva signály, jeden soukromý a jeden veřejný. V případech kdy jsou signály protichůdné a zároveň stejně informativní, jsou rozhodnutí sledována a porovnávána s ohledem na odlišné výše odměn. Hlavní hypotézou je, že lidé budou méně ovlivněni rozhodnutími ostatních s rostoucí důležitostí rozhodnutí. Je také navržena ekonometrická analýza dat. Klasifikace C92 Klíčová slova Stádové chování, informační kaskády, důležitost,... Plný

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY