Detail práce

Genuine progress indicator and other alternative measures of economic development: First estimates for the Czech Republic

Autor: Bc. Michal Král
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123995/
Abstrakt: Dnes, při měření ekonomického pokroku, se zaměřujeme především na hrubý domácí product, který je měřitkem tržní activity. Indikátor skutečného pokroku je alternativní měrou ekonomického vývoje, který se zaměřuje na blahobyt, životní prostředí a udržitelnost. Hlavním cílem této práce je vytvoření indikátoru skutečného pokoku pro Českou Republiku. V první části poukazuji na slabiny dnešního měření ekonomického pokroku. Poté se zabývám jiné indikátory, které byly navrženy jako alternativy k měření ekonomického vývoje. Dále se detailně zabývám indikátorem skutečného pokroku a výpočtem pro Českou Republiku. V poslední části zkoumám výsledky mých výpočtů a porovnávám je s hrubým domácím produktem a výpočty z jiných zemí

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY