Detail práce

The Impact of BASEL III on Trade Finance

Autor: Bc. Helena Krbilová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/110132/
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť vývoj BASEL regulatórneho rámca s ohľadom na financie obchodu. Toto je spracované zhodnotením doterajšej literatúry v tomto odbore, kritickým pohľadom na správy medzinárodných bankových a dozorových organizácií a konfrontáciou pohľadu profesionálov v odbore financií obchodu voči dátam. V záverečnej časti tejto práce robím empirickú analýzu verejne dostupných dát a prichádzam k záveru, že neexistuje dosť dát ku uskutočneniu relevantej analýzy dopadu navrhovaného BASEL III na financie obchodu, ale podporujem kritiku tohoto regulatórneho zámeru.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY