Detail práce

Do Small Countries Outcompete Large Countries in Diesel Taxes? Evidence from the EU-16

Autor: Bc. Kryštof Krotil
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 37
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93026/
Abstrakt: Tato práce zkoumá, co ovlivňuje daňovou politiku evropských zemí v oblasti motorové nafty. Zejména pak hodnotí význam daňové konkurence. K odhadnutí vztahu mezi cenou paliva dané země a váženým průměrům cen sousedních zemí a dalšími vysvětlujícími proměnnými využíváme soubor panelových dat obsahující ceny nafty jak pro komerční, tak pro nekomerční využití ze 16 evropských zemí za roky 2005 až 2010. Naše výsledky ukazují, že daňová konkurence mezi evropskými zeměmi hraje při stanovování spotřebních daní z motorové nafty významnou roli a že malé země mají tendenci uvalovat nižší spotřební daně než velké země.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY