Detail práce

Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform

Autor: Bc. Markéta Magyarová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Petr Balcar MSBE
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/121018/
Abstrakt: Práce je případovou studií zabývající se aplikací standardního rámce strategického řízení na konkrétní organizaci působící v rámci neziskového sektoru v České republice. Tato organizace se potýká s finančními problémy a s nedostatkem konkurenčních výhod. V první části práce je na základě výsledků externího a interního auditu stanovena vhodná střednědobá strategie, která jako klíčové oblasti identifikovala strategické finanční řízení, odborné vzdělávání zaměstnanců a průběžné zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tyto oblasti jsou pak rozpracovány do strategických cílů a iniciativ pomocí modelu manažerského řízení Balanced Scorecard. Každá perspektiva obsahuje model příčin a důsledků pro vybranou iniciativu. Výstupem modelu je matice výkonnostních měřítek BSC, která tvoří základ pro strategické řízení organizace. Závěrem jsou identifikovány prvotní kroky pro implementaci systému řízení BSC pro období dalších šesti měsíců. Název práce: Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY