Detail práce

The Impact of an Announcement of a New Car Model on the Price of Stocks of Automobile Companies

Autor: Bc. Ján Micenko
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123051/
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá dopadom uvedenia nového automobilu na akcie týkajúcej sa spoločnosti a jej konkurentov a takisto sa zaoberá dopadom zverejnenia hospodárskeho výsledku na akcie danej spoločnosti. Použil som dva rozne prístupy na rozbor týchto efektov, jeden zameraný na výnosnosť akcií s použitím CAPM a druhý zameraný na volatilitu akcií s použitím GARCH modelu. V práci som zistil, že uvedenie nového automobilu má signifikantný pozitívny efekt na výnosnosť akcií danej spoločnosti ale že nemá jednoznačný efekt na výnosnosť akcií konkurenčných spoločností. Ďalej som zistil, že uvedenie nového automobilu nemá dopad na volatilitu akcií danej spoločnosti a takisto že nemá dopad na volatilitu akcií konkurenčných spoločností. Navyše som zistil, že zverejnenie hospodárskeho výsledku nemá jednoznačný dopad na výnosnosť akcií týkajúcej sa spoločnosti ale že má signifikantný pozitívny dopad na ich volatilitu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY