Detail práce

Forecasting Exchange Rates: A VAR Analysis

Autor: Bc. Jaroslav Mida
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122033/
Abstrakt: Táto práca si kladie za cieľ predpovedať vývoj výmenného kurzu USD/EUR použitím štyroch makroekonomických premenných, menovite inflácie, úrokovej miery, miery nezamestnanosti a indexu priemyselnej produkcie. Použitou metódou je vektorová autoregresia. Pri analýze boli využité mesačné dáta z obdobia 2002-2011 a dáta z roku 2012 boli uchované, aby bolo možné porovnať presnosť predpovede s náhodnou prechádzkou, ktorá zvyčajne produkuje lepšie výsledky v krátkodobom horizonte, ako napríklad jeden rok. Zistili sme, že vektorová autoregresia prekvapujúco porazila náhodnú prechádzku v horizonte jedného až troch mesiacov. V dlhodobejšom období šiestich, deviatich a dvanástich mesiacov očakávane náhodná prechádzka poskytla lepšiu predpoveď ako vektorová autoregresia. Dovodom mohol byť fakt, že v tomto období nevykazoval kurz žiadny jasný trend.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY