Detail práce

Porovnanie troch úžitkových funkcií a ich aplikácia na rôzne aspekty spotrebiteľského chovania

Autor: Bc. Mária Mišuráková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124898/
Abstrakt: Merať úžitok človeka z bohatstva a na základe toho predpovedať jeho chovanie sa pokúšali viacerí ekonómovia. V práci popisujem tri takéto modely - teóriu očakávaného úžitku, prospektovú teóriu a teóriu maximalizácie pravdepodobnosti ekonomického prežitia. Na základe experimentu sa snažím zistiť, ktorý z nich najlepšie zodpovedá realite. Pre tento účel som navrhla ekonomickú hru skúmajúcu rozhodovanie ľudí v rizikových situáciách, ktorú som zrealizovala so skupinou žiakov strednej školy. Ako najvhodnejšia reprezentácia ich chovania sa javí konvexná úžitková funkcia podľa teórie očakávaného úžitku. Z nej vyplývajúci sklon k riziku si vysvetľujem faktom, že experiment prebehol v laboratórnych podmienkach.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY