Detail práce

The world turned upside down

Autor: Bc. Dominika Nettwallová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/95994/
Abstrakt: Tato bakalářská práce je věnována Číně a determinantům růstu jejího HDP. V průběhu 20. století si tato země, která původně patřila k zemím rozvojovým, dokázala vydobýt místo mezi ekonomickými giganty. Následující ekonomická analýza, skládajíc tomuto výkonu tichý obdiv, je zaměřena na rozbor jednotlivých růstových faktorů, příčiny jejich rozvoje a následný kvantitativní odhad jejich velikosti. Středobodem celé práce je pak triáda R&D, vzdělání a lidské zdroje, která se prostřednictvím několika vybraných ekonometrických metod promítá na plátno rozvoje čínské ekonomiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY