Detail práce

Inflation Target Setting in Emerging Markets

Autor: Bc. Előd Orosz
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124027/
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na rozvíjející se země, které jako základ své měnové politiky používají inflační cílování. Zabývá se analýzou vývoje inflačního cílování v rozvíjejících se tržních ekonomikách a zjišťuje jeho determinanty v těchto zemích pomocí ekonometrických metod. Hlavními použitými metodami jsou intervalové odhady náhodných efektů (Random Effects Interval Regression), běžná metoda nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares), náhodné efekty zobecněné metody nejmenších čtverců (Random Effects Generalized Least Squares) a odhad pevných efektů (Fixed Effects). Práce obsahuje dvě hlavní části. První část představuje nejprve obecný teoretický základ pro cílování inflace a následně se zaměřuje zejména na rozvíjející se trhy. Druhá část je empirická a podává výsledky naší studie. Zjistili jsme, že v některých rozvíjejících se zemích je inflační cílování silně ovlivněno vládou a také jsme došli k poznatku, že výčet ovlivňujících faktorů uváděný centrálními bankami je mnohdy neúplný. Navíc jsme došli k odlišným závěrům, při zkoumání vlivu cenové hladiny na inflační cílování v rámci rozvíjejících se ekonomik v porovnání s celou skupinou zemí, které inflační cílování používají.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY