Detail práce

The Commercial Real Estate Analysis for CEECs region

Autor: Bc. Michal Pavlas
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124245/
Abstrakt: V této práci zkoumáme makroekonomické faktory, které ovlivňovaly trh kancelářských nemovitostí v zemích střední a východní Evropy mezi lety 2000 a 2012. Nejprve popíšeme veličiny komerčních nemovitostí. Později vytvoříme několik modelů pro čtyři města - Prahu, Budapešť, Moskvu a Istanbul. Vytvoříme také panelovou regresi pro všechna čtyři města. Najdeme několik klíčových determinantů, které ovlivňují výnosy z kancelářských budov v každém městě a nakonec je porovnáme mezi sebou. Naše výsledky poukazují na to, že výnosy jsou nejvíce ovlivněny mírou neobsazenosti, hrubým objemem pronájmů, celkovým objemem kancelářských ploch a mírou nezaměstnanosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY