Detail práce

Third Party Punishment Games: What Do They Really Measure?

Autor: Bc. Magdaléna Radová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Lubomír Cingl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124974/
Abstrakt: Tato práce se zabývá uvalováním trestů nezávislou pozorující třetí stranou v ekonomických experimentech. Zásahu třetí strany je využíváno v situacích, kdy není možné, aby se poškozená strana bránila sama, nebo tato její odplata není dostačující pro vynucení sociálních norem. Poskytuji ucelený přehled nedávných experimentálních výzkumů a zkoumám charakteritiky trestání třetí stranou, socio-kulturní rozdíly a základní motivy trestání. Existence trestu uvaleného třetí stranou je v rozporu s tradičními ekonomickými předpoklady, ale je konzistentní s něketrými teoretickými modely sociálních preferencí. Experimentální výsledky ukazují, že trestání je přítomno napříč společností, a jeho síla je úměrná míře porušení normy. Trest může být emocionální reakcí na pozorovanou nespravedlnost, nebo může být uvalen účelně s cílem upravit nerovné rozdělení zdrojů, podpořit spolupráci a zvýšit blahobyt společnosti. V závěru práce navrhuji experiment, který zkoumá, jestli je trestání v porovnání s odměňováním třetí stranou efektivní pro udržení spolupráce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY