Detail práce

Systém prepravy ropy v Českej republike a na Slovensku, jeho efektivita a možná diverzifikácia

Autor: Bc. Zuzana Rakovská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125004/
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu efektivity systému prepravy ropy na území Českej republiky a Slovenska. Hodnotí ju z rôznych aspektov, pričom za najdôležitejší považuje výšku prepravných sadzieb a stupeň diverzifikácie ropovodnej infraštruktúry. Opisuje stav dodávok ropy cez ropovody Družba a IKL za roky 2008, 2009 a 2010, vývoj skladovacích kapacít ako aj vývoj snahy oboch štátov v hľadaní nových zdrojov. Vo svojej práci najskôr načrtnem históriu vzniku vzťahov v oblasti dodávok ropy, s cieľom ukázať, kde sa v tomto smere nachádza Česká republika a Slovensko. Následne, práca analyzuje efektivitu prepravovania ropy v oboch štátoch, kde porovnáva náklady českých a slovenských rafinérskych spoločností na prepravu ropy na území ČR a SR. Nakoniec sa práca snaží pomocou výskumnej otázky analyzovať možnú diverzifikáciu zdrojov v Českej a Slovenskej republike a hodnotí postavenie Družby z hľadiska významnosti tokov.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY