Detail práce

Growth Enhancing Policies under Fiscal Austerity

Autor: Bc. Robert Rott
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125008/
Abstrakt: V současné době jsme svědky dvou protikladných názorů na způsob, jakým mají vlády podpořit ekonomický růst – pomocí podpůrných opatření nebo pomocí úsporných opatření. Nejživější diskuze je v současné době nad otázkou, zda může snížení vládních výdajů podpořit ekonomický růst. Cílem této práce je šířeji diskutovat ekonomickou teorii, která stojí za návrhy optimální hospodářské politiky, analyzovat protichůdné názory na dopady úsporných opatření a poskytnout přehled hospodářských opatření uskutečněných vybranými zeměmi Eurozony v reakci na současnou krizi. Z přehledu literatury můžeme usoudit, že neexistuje jeden významnější názor na způsob, jak správně navrhnout hospodářskou politiku, což potvrzujeme v rámci porovnání výdajů zemí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY