Detail práce

Forecasts of the public debt for the Czech Republic

Autor: Bc. Daniel Sentivany
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123996/
Abstrakt: Cílem této práce je předpovědět budoucí vývoj veřejného dluhu České republiky s ohledem na probíhající fiskální reformy české vlády a dopad světové finanční krize. V úvodní části je prezentován krátký přehled existující literatury o daném tématu, dále jsou pak před- staveny důvody k předvídání úrovně státního dluhu. Druhá část teze je zaměřena na tu nejdůležitější otázku, kterou je udržitelnost dluhu. Zjistili jsme, že český dluh je zaručeně neudržitelný, vypočítali jsme také takzvanou fiskální mezeru abychom zjistili, kolik je třeba na udržení jeho úrovně. Třetí část obsahuje řadu scénářů budoucího vývoje veřejného dluhu České republiky od roku 2003 až do roku 2060. Z našich výsledků jsme zjistili, že za předpokladu, že vláda nepředstaví v dalších desetiletích striktní fiskální reformy, úroveň dluhu v roce 2060 přesáhne 260% HDP.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY