Detail práce

Analýza spotřeby mléka v českých domácnostech

Autor: Bc. Šarlota Smutná
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 95
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125096/
Abstrakt: Analýza spotřeby mléka v českých domácnostech Abstrakt Potraviny patří k jedné ze základních potřeb člověka. Jejich místo je nezastupitelné nejen v jeho životě, ale tvoří podstatnou část i jeho denních peněžních výdajů. Tato práce si klade za úkol analyzovat spotřební chování českých domácností ve spojení s potravinami, především s mlékem. Zpracování bylo provedeno na datech ze statistiky rodinných účtů za období let 1993-2011, která jsou sbírána Českým statistickým úřadem a čítají přibližně 3000 domácností pro každý z roků. Nejprve jsou zkoumány potraviny jako celek. Je zde popsán vývoj příjmů českých domácností spolu s výdaji za potraviny a ověřen Engelův zákon. Druhá část práce se již výhradně zabývá mlékem jako tekutým výrobkem. Analyzovány jsou charakteristiky domácností, které ovlivňují pravděpodobnost nákupu mléka, prostřednictvím probit modelu se sociodemografickými proměnnými. Dále se práce zabývá spotřebou kupovaného mléka a hlavním tématem je odhad poptávkových elasticit mléka. Ke stručným výsledkům, důchodová elasticita se v čase blíží k hodnotě 0,3. Vlastní cenová elasticita k hodnotě -1,1.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY