Detail práce

Credit Growth in CEE Countries: Empirical Analysis of Early Warning Indicators

Autor: Bc. Jan Stříbný
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124949/
Abstrakt: Nadměrný růst kreditu v ekonomice je často považován za indikátor budoucích problémů ve finanančním sektoru. Regulatorní balík Basel III obsahuje návrh na proticyklický kapitálový polštář s cílem zvýšení stability bankovního sektoru. Pro kalibraci polštáře je navrhováno sledovat ochylku růstu úvěrů ku HDP. V metodologii BCBS je tato odchylka počítána jako rozdíl mezi nynější hodnotou a dlouhodobým trendem, který je z časových řad tradičně získáván za použití Hodrick-Prescott filtru. V této práci používáme takzvanou out of sample metodu, pomocí které jsme vytvořili modely na odhadování rovnovážného poměru kreditu ku aktivům domácností a pomocí těchto modelů jsme následně spočítali odchylky jednotlivých zemí od dlouhodobého trendu. Zjistili jsme, že tyto alternativní indikátory mohou dávat signál jindy než při použití úvěrů ku HDP, spočítané ať už HP filtrem nebo OOS metodou, a někdy dokonce mohou identifikovat růst rizika tam, kde úvěry ku HDP selhávají. Významně lepší pak byly naše indikátory v porovnání s použitím HP filtru na země střední a východní Evropy. Slabinou ovšem je volba jasné hranice pro hodnotu indikátorů, kdy by už měl být růst úvěrů vnímán jako příliš vysoký.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY